Feminisme hoeft niet zacht en sexy te zijn om geaccepteerd te worden

Al pratend komen we de beauty salon binnen. De schoonheidsspecialiste lacht en vraagt “tweemaal wenkbrauwen?”
én snor, roepen we haar toe.
‘’Prima, wie wil eerst?’’.

Wanneer de Minister President in de Tweede Kamer publiekelijk de spot drijft met het vrouw zijn, door Geert Wilders hiermee te vergelijken in een poging hem voorschut te zetten, weet je genoeg. We hebben niet nog veel slagen te slaan, we kunnen helemaal van vooraf aan beginnen. Voor wie zich plaatsvervangend wil schamen, klink hier.
Wanneer er gesproken wordt over feminisme, in welke setting dan ook, associeert men dat te vaak met randzaken die de kern van het probleem volledig voorbij schieten. Het gaat nog te vaak over hoe een feminist zich zou horen te openbaren, hoe zij eruit ziet, welke kleding zij vooral wel of júist niet draagt. En er wordt te weinig gesproken over de kern van het probleem: de gelijkwaardige behandeling tussen man en vrouw is ver te zoeken.

Uitspraken van de Minister President over de vrouw die niet bemind wil worden, daar zakt de moed me van in de schoenen. Het lacherig doen over gendergelijkheid, het compleet voorbij gaan aan de waarde die ten grondslag ligt aan het feminisme, door de machtigste man van ons land.
Dát is waarom de strijd voor het feminisme nog steeds niet gestreden is. We durven het beestje niet bij de naam te noemen en omdat er ‘radicale’ activisten zijn die hopeloos blijven schreeuwen, hebben we het er toch maar over en maken we er gelijk een grapje van. We drijven spot met andermans pijn. Bovendien is het feminisme in mijn ogen niet radicaal, het zou normaal moeten zijn gelijke rechten voor man en vrouw te hebben. Dat we het in de volksmond radicaal blijven noemen is problematisch, dat houdt een onwaar beeld van het feminist zijn in stand.

Dat feminisme niet hoog op de agenda staat bij de mannen die ons land regeren moge duidelijk zijn.
Feminisme is het lelijkste eendje uit de vijver. De problematiek ligt veel dieper dan op eerste oog lijkt.
Gelukkig zijn er steeds meer mannen uitgesproken feminist, je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden.

Een ander belangrijk aspect dat gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen in Nederland bemoeilijkt is de grootsheidswaanzin waarin wij leven. Het idee dat wij als Westers landje zo revolutionair zijn dat we ‘’onze vrouwen tenminste beter behandelen dan ze daar in het Oosten doen’’. De arrogantie waarmee we het probleem dat zich in óns land voordoet wegwuiven. Laat ik voorop stellen dat al zóu het zo zijn dat wij in de huidige situatie als land het dichtstbij gelijke rechten voor mannen en vrouwen komen, we sowieso nog verbetering kunnen aanbrengen. Echter kan het je niet ontgaan zijn (en voor wie dat wel geldt, klik hier) dat Nederland op de ranglijst van gelijkheid tussen man en vrouw van de 16e naar de 32e plek is gezakt.

Hoe kan het dat we van de 16e naar de 32e plek zakken en dus dubbel zo problematisch zijn geworden?

Er zijn verschillende filosofieën die slechts gedeeltelijk antwoord kunnen geven op deze vraag. Eén van die filosofieën is te zien op de persfoto van de Kabinetsformatie van 2017; slechts 6 van de 17 kabinetsleden is vrouw.
Een andere gedachte die zomaar bij me opspringt is de lading die er aan het woord feminisme hangt.

Het eeuwen oude beeld dat er bestaat over vrouwen die hun oksels niet scheren en met elkaar het bed in duiken. Iedere feminist mag doen wat hij of zij wenst te doen, laat daar geen twijfel over bestaan. Feminisme hoeft niet zacht en sexy te zijn om geaccepteerd te worden. Waar het om gaat is de beeldvorming die belangrijker wordt geacht dan de werkelijke ten grond liggende reden voor een feminist om te strijden voor gelijkwaardige behandeling tussen man en vrouw. Door dit in stand te houden geven we dus te weinig aandacht aan het strijden voor die gelijke rechten. Waardoor er geen verbetering plaats vindt.

De aspecten waar Nederland volgens het eerder genoemde onderzoek het meest in te kort gekomen is, hebben betrekken op; arbeidsparticipatie, gezondheid en politieke macht. Niet de minste aspecten dus, aspecten om ons ernstige zorgen over te maken. Helaas bleek dat de ophef over de uitkomst van het onderzoek uit bleef. Twitter activisten bleven hoopvol het dialoog aangaan, maar verder dan dat kwam het niet. De aanstelling van meer vrouwen in de politiek is van essentieel belang. Dat geeft hoop en kracht.

Een jong meisje dat zich de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw aantrekt zal zich in de eerste plaats, in de meeste gevallen, angstig voelen hier uitspraken over te doen. Zij heeft het nodig verandering te zien, op grote schaal! Van bovenaf!
Zodat zij weet dat ook zij ertoe doet, dat zij net zoveel kan bereiken als haar mannelijke klasgenoot. Dat zij niet harder haar best hoeft te doen of tegen meer barrières aanloopt omdat ze een meisje is.

Terugkomend op het artikel van de NOS, daar wordt lichtelijk een poging gedaan om antwoord te geven op de bovengenoemde vraag; hoe kan het dat we zo fors naar beneden kelderen op de ranglijst?
Het antwoord op die filosofie wordt in datzelfde artikel gegeven: “Het rijke Nederland wordt nu ingehaald door een stuk minderbedeelde landen. Er zijn dus geen financiële argumenten voor onze lage score”, zegt Esther de Jong van het instituut in het AD.
Wanneer we daadwerkelijk denken dat financiële welvaart betekent dat wij elkaar ook gelijkwaardig gaan behandelen slaan we de plak wederom mis. Want waar broeken zijn, kunnen ook rokken betalen.

Wanneer ik samen met mijn collegae IamSHERO leden in het Studenthotel van Eindhoven vergaderd heb en we weer volop energie hebben om onze missie voor gelijkwaardigheid tussen alle burgers voort te zetten, sluiten we de middag geregeld af met een bezoekje aan de beauty salon. De schoonheidsspecialiste luistert aandachtig naar de jonge meiden die vol liefde over hun passie spreken. Wij voelen ons op onze beurt altijd prettig in de kleine, maar fijne ruimte, waarin we onszelf geregeld onder handen laten nemen. Het is belangrijk als vrouw om jezelf in de watten te leggen, want patriarchie is doodvermoeiend.


‘’Tot de volgende keer meisjes, dan wil ik jullie meer vertellen over de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in mijn land van herkomst, misschien kunnen jullie daar nog wat van leren’’.

 

Suheyla Yalcin

2018-06-23T19:27:09+00:00