Het zijn toch maar woorden?

Een artikel dat ons doet nadenken over de kracht van woorden. Woorden hebben een enorme kracht, meer dan we in eerste instantie zouden denken. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat we voor zoiets simpels als sneeuw, verschillende benamingen zouden hebben; gebroken witte sneeuw, beige sneeuw, donkere sneeuw, etc. Dan zouden we veel dieper nadenken wat voor soort sneeuw er gevallen is. Onderstaand artikel legt precies uit waarom het zo belangrijk is om in een inclusieve samenleving onze taal aan te passen.

“De onderliggende aanname is in zo’n geval dat taal geen invloed heeft op onze waarneming (en constructie) van de realiteit. Dat mensen met zo’n aanname zo’n honderd jaar op de wetenschappelijke consensus achterlopen, alsof ze bij wijze van spreken nog denken dat roken geen invloed heeft op onze gezondheid, wordt duidelijk te weinig behandeld in onze kwaliteitsmedia. Taal is onze manier om structuur aan te brengen in de wereld, en stuurt onze perceptie. Wanneer je geen woorden hebt voor bepaalde dingen, dan is de kans veel kleiner dat je bewust over die zaken nadenkt”.

https://www.oneworld.nl/identiteit/het-zijn-toch-maar-woorden/

(Source image: Manrepellar)

2018-06-24T21:20:00+00:00